IDEAL Srbija

Kompanija IDEAL radila skoro 70 godina u oblasti zaštite useva, pružajući velikim i malim poljoprivrednicima širom sveta svoje ogromno iskustvo u ovoj oblasti.
Idealno, u stvari, nastaje 1947. godine u Begosso Terrazzo (Verona) zbog tvrdoglavosti Danila Faccio koji, da bi olaksao rad u svom polju pribegavao raznoraznom trikovima i solucijama, kombinacijama drveta i metala u sprezi konja i krava. Tako nastaje i prvo bure u sprezi sa samopokretljivim motorom u svrsi fitosanitarne zaštite, budući atomizer. Već početkom 60-tih nastaju prvi atomizeri sa ventilatorom a 73. firma dobija na imenu i kreće sa novim idejama i progres u osvajanje novih mašina u ratarstvu sa pneumatskim zaprašivačima niskog pritiska.

Uspeh i rast Ideal nastavlja, zahvaljujući dizajnu i proizvodnji pneumatske opreme kao što su kompresori i alati za orezivanje i žetvu masline, toliko da u 1992. dinamika i tvrdoglav Guzepe Faccio odlučio za proširenje i otvaranje još jedne firme. Ovaj put je kompanija preselila u Castelbaldo (Padova), u novom zatvorenom objektu od preko 4.000 kvadratnih metara, izgrađen od nule na površini od 8.000 kvadratnih metara. Nove laboratorije, držani su u susednom gradu na presedan ne samo u cilju očuvanja zaposlenosti postojećih zaposlenih, ali i da zadrži znanje stečeno u prethodnim godinama. Sa novim snagama sada i proizvodnja nastavila da raste sve više tako da je ova nova zgrada proširena. Ideal je sada u režiji Silvia i Simonea Faccio, sinovi Guzepea, tim od 25 ljudi se može pohvaliti jako uspešnim radom, uključujući kvalifikovane radnika i inženjere čiji je prosek od 35 godina i konstantnog razvoja i rasta.

Ideal se sada bavi projektovanjem i izgradnjom mašina za poljoprivredu i posebno za zaštitu useva, kao što su atomizeri, prskalica, plevilice, mašina za oporavak i ostalih tretmana za zaštitu bilja. Širok asortiman proizvodnih modela koji mogu biti nošeni ili vučenii, opremljen sa različitim litražama i nekoliko opcionih tankovima, kako bi se odgovorilo na različite potrebe potrošača i različitim vrstama tretmana koje žele postići. I ne samo to, Ideal i proizvodi kompresore koji mogu biti opremljen sa specijalnom opremom kao što su makaze za orezivanje, pneumatske testera i za prikupljanje maslina kao pneumatski tresač.

U oba polja, Ideal se fokusira i na prilagođavanje proizvoda u skladu sa individualnim potrebama i pojedinačnim tržištima, kako na inovacije proizvoda, koja je deo DNK kompanije.Oduvek ldeal ona ima unutrašnji sektor za dizajn i sarađuje sa organizacijama i univerzitetima. Ne samo to, Ideal je proizveo nekoliko patenata i razvili nove projekte, potvrđujući iskustvo i stabilnost u oblasti poljoprivredne mehanizacije ne samo na italijanskom tržištu već i širom sveta. Ideal, u stvari, radi godinama na međunarodnom tržištu i sa svojom prodajnom mrežom je u stanju da pokrije celu nacionalnu teritoriju, cela Evropa i veći deo sveta.

TOP