Ove mašine olakšavaju postupak zaštite biljaka. Izrađene na osnovu dogogodišnjeg iskustva. Prate najnovije trendove i zadovoljavaju najzahtevnije standarde

GLAVNI REZERVOAR

Rezevoari vučenih atomizera su 650, 1000, 1500 i 2000 litara. Modernog su dizajna, imaju glatke zidove i nagnuto dnom što omogućava lako pražnjenje i čišćenje. Izrađeni su od hemijski otpornog polietilena. Skala koja je na njima omogućava laku preglednost količine unete tečnosti. Proizvodi ih italijanski Verzellesi. Na vrhu rezervoara nalazi se poklopac sa cedilom koji olakšava punjenje. U glavni rezervoar je ugrađen rezevoar za ispiranje. Namenjen je za pranje glavnog rezervoara i ostalih elemenata posle prskanja ili posle prekida prskanja. Tu je i rezervoar za pranje ruku (nakon rada sa sredstvima za prskanje). Rezervoar za pranje ruku montiran je u glavni rezervoar. Puni sa samo sa čistom vodom.

ŠASIJA

Kvalitetni čelik od koga je napravljena šasija osigurava dugi životni vek atomizera. Zglobna ruda, kao opcija omogućuje praćenje razmaka točkova traktora i dodatnu bezbednost na strmim terenima. Razmak točkova šasije je podesiv. Pocinkovana obrada šasije dodatno produžava njenu dugovečnost.

PUMPA ZA PRSKANJE I MEŠANJE

Membranska pumpe visokog pritiska priznatog italijanskog proizvođača Comet garantuju kvalitetno prskanje. Membrane su od kvalitetne gume, kućište napravljeno da bude otporno na hemijska sredstva.

MLAZNICA ZA MEŠANJE

Pokreće ih pumpa. Omogućuju mešanje sredstva za prskanje i sprečava nastanak hemijskog taloga na dnu rezervoara.

VENTILATOR

Prevelika brzina ventilatora prouzrokuje gubitke sredstva za prskanje usled prevelikog odnošenja kapljica. Premalena brzina može da prouzrokuje nedovoljnu zaštitu nasada. Optimalan nanos sredstva za prskanje moguć je jedino ako su veličini nasada i vegetacijskom razdoblju prilagođeni brzina vazduha i kapacitet ventilatora.

DIZNE ZA VIŠI DOMET

Za bolje prskanje viših delova nasada preporučuje se korišćenje takozvanih top dizni.
Obično se ugrađuju dve na najviši deo usmerivača.

Eurospray

Specifikacije:

 • Polietelinski rezervoar
 • Rezervoar za pranje ruku
 • Rezervoar za ispiranje pumpe
 • Pocinkovani ram
 • Spoljni filteri
 • Zamenljive duple mesingane dizne
 • Ventilator sa dve brzine
 • Stelovanje širine i visine atomizera

Turbospray

Specifikacije:

 • Atomizer mod. Turbo Spray sa topom
 • Cisterna za čistu vodu za pranje ruku
 • Cisterna za čistu vodu za pranje pumpe
 • Pocinkovan ram
 • Spoljni filteri
 • Zamenljive duple mesingane dizne
 • Ventilator sa dve brzine
 • Štelovanje širine i visine atomizera

Poli Vigne

Specifikacije:

 • Polietelinski rezervoar
 • Rezervoar za pranje ruku
 • Rezervoar za ispiranje pumpe
 • Spoljni filteri
 • Zamenljive duple mesingane dizne
 • Ventilator sa dve brzine

Poli

Specifikacije:

 • Polietelinski rezervoar
 • Rezervoar za pranje ruku
 • Rezervoar za ispiranje pumpe
 • Spoljni filteri
 • Zamenljive duple mesingane dizne
 • Ventilator sa dve brzine
TOP
Agroitalija Group